Päättyneet hankkeet

Asiantuntijaverkosto

Asiantuntijaverkosto on verkkopalvelu, josta opettaja voi etsiä haluamansa alan asiantuntijan ja ottaa häneen yhteyttä. Sovittuna aikana asiantuntija tulee luokkaan virtuaalivierailulle ja kertoo tunnin aiheesta omasta näkökulmastaan sekä vastaa opiskelijoiden kysymyksiin. Asiantuntijavierailu tuo oppitunnille uutta tietoa, tuoreita näkökulmia ja keskustelunaiheita kätevässä muodossa. Verkon kautta viidentoista minuutin vierailu voidaan toteuttaa vaivattomasti, tehokkaasti ja ekologisesti.


Asiantuntijaverkosto on voittanut 700 hakijan joukosta arvostetun European Schoolnet:in pääpalkinnon 2009 parhaana uutta tekniikkaa hyödyntävänä innovatiivisena opetusmenetelmänä.

Asiantuntijaverkosto on päättynyt hankkeena 2012 ja jatkaa toimintaa TAT:n pysyvänä palveluna.

Kotikansainvälisyyden kehittäminen verkossa

Hankkeen tavoitteena on edistää kotikansainvälistymistä verkostoimalla etäopetuksessa olevia monikielisiä oppilaita muihin opetusryhmiin verkon välityksellä Suomessa tai ulkomailla. Hankkeen toisena tavoitteena on vahvistaa oman äidinkielen ja pienryhmäisten uskontojen etäopettajien osaamista ja verkostoitumista sekä sitä kautta saavuttaa entistä laadukkaampaa etäopetusta ja toimivampia työtapoja. Etäopettajille järjestetään vertaistapaamisia ja koulutusta.
 
Hanke päättyi lokakuussa 2016.

Digikirja

Digikirja - mobiilioppimista ja digikirjoja alkuopetukseen on syksyllä 2014 käynnistynyt OPH:n rahoittama hanke. Hankkeessa on mukana ensimmäisen ja toisen luokan opettajia ja oppilaita kuudesta eri koulusta Tampereella: Etelä-Hervannasta, kansainvälisestä koulusta, Lentävänniemestä, Lielahdesta, Pohjois-Hervannasta sekä Tesomajärven Kalkunvuoren yksiköstä.

Keskeisenä tavoitteena on löytää mobiililaitteiden käytölle pedagogisesti perustellut käyttötilanteet alkuopetuksessa. Opetuksessa käytetään sähköisiä sisältöjä ja kirjahankinnat jätetään vähäisiksi. Hankkeessa myös pohditaan uuden opetussuunnitelman mukaisten tvt-tavoitteiden käytännön toteuttamista.

Digikirjan kuulumisia voit seurata hankkeen blogista.

Hanke päättyi joulukuussa 2016.

 eOppiasema

Tampereen kaupungin keskustan alueen koulujen yhteishanke koulun opetuspalvelujen ja etenkin erityisen tuen palvelujen yhteistoiminnallisen järjestämisen kehittämiseksi. Hankkeella haluttiin hälventää koulujen fyysisen oppimisympäristön raja-aitoja digitaalisessa toimintaympäristössä, luoda opetuksellisia joustoja sekä jakaa opetusresursseja usean koulun kesken. Hanke oli OPH:n ja Tampereen kaupungin rahoittama ja se päättyi vuoden 2013 lopussa.

Epun mediareppu

Epun mediareppu oli Opetushallituksen ja Tampereen kaupungin yhteinen kehityshanke tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön esi- ja alkuopetuksessa. Hankkeen aikana luotiin toiminnallisia yhteistyömalleja esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheeseen.

Hanke päättyi lokakuussa 2012. Toimintamallit löytyvät edelleen hankkeen sivuilta.

Tieto haltuun -hanke

Tieto haltuun oli Opetushallituksen rahoittama hanke tavoitteenaan kehittää oppilaiden ja opettajien tiedonhallinnan taitoja. Näin halutaan parantaa nuorten jatko-opiskeluvalmiuksia sekä tulevaisuuden tietoyhteiskuntataitoja. Vaikka hanke on päättynyt, sen tuotokset ovat edelleen käytettävissä ja löyvät blogista.

Tutustu hankkeen blogiin

Virta - Virtuaaliset alueresurssit

OPH:n ja Tampereen kaupungin rahoittama oppimisympäristöjen kehittämishanke, jossa luotiin alueellinen video-opetuksen malli etenkin oppilaiden oman äidinkielen ja uskonnon tasavertaisten oppimismahdollisuuksien turvaamiseksi. Mallia voidaan soveltaa myös esimerkiksi valinnaisaineiden opetukseen. Hanke päättyi vuoden 2012 lopussa, mutta toiminta jatkuu.