Nykyiset TVT-hankkeet Tampereen seudulla

Opeka ja Oppika

Opeka ja Oppika -hankkeessa jatketaan Opeka - Opettajien osaamisen ja digitaalisen toimintakulttuurin kyselypalvelua sekä rakennetaan Oppika - Oppilaiden osaamiskartoituspalvelua pohjautuen uusiin OPS 2016 -perusteisiin pohjautuen. Lisäksi kehitetään rehtoreille suunnattu Ropeka-kysely. Palvelut tarjoavat kättäpitempää opettajille ja kouluille, miten tulisi TVT:n opetuskäyttöä kehittää ja miten oppilaiden kanssa tulisi TVT:aa käyttää opetuksessa.

Hanke on OPH:n rahoittama 7 kaupungin (Tampere, Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Jyväskylä ja Hämeenlinna) yhteinen, mutta palvelut ovat avoimia kaikille Suomen kouluille. 

Digikirja

Digikirja - mobiilioppimista ja digikirjoja alkuopetukseen on syksyllä 2014 käynnistynyt OPH:n rahoittama hanke. Hankkeessa on mukana ensimmäisen ja toisen luokan opettajia ja oppilaita kuudesta eri koulusta Tampereella: Etelä-Hervannasta, kansainvälisestä koulusta, Lentävänniemestä, Lielahdesta, Pohjois-Hervannasta sekä Tesomajärven Kalkunvuoren yksiköstä.

Keskeisenä tavoitteena on löytää mobiililaitteiden käytölle pedagogisesti perustellut käyttötilanteet alkuopetuksessa. Opetuksessa käytetään sähköisiä sisältöjä ja kirjahankinnat jätetään vähäisiksi. Hankkeessa myös pohditaan uuden opetussuunnitelman mukaisten tvt-tavoitteiden käytännön toteuttamista.

Digikirjan kuulumisia voit seurata hankkeen blogista.

 Memo - Mediapolulta monilukutaitoa

Täydennyskoulutushanke ala- ja yläkoulun opettajille. Hankkeen koulutuksissa tutustutaan mediakasvatuksen toiminnallisiin menetelmiin kädet savessa ja itse kokeilemalla. Koulutuksia järjestetään mm. Tampereella Mediakoulussa. Hanketta vetää Saimaan mediakeskus. Lisätietoja Tampereen koulutuksista Mediapedagogi Jukka Haverilta. 

 Pohjantähti - New Pedagogies for Deep Learning Suomi

NPDL-hankkeessa opetellaan kolmen lukuvuoden aikana   ns. syväoppimisen perustaitoja. Nämä kuusi perustaitoa ovat

  1. Oppimaan oppimisen taidot
  2. Maailmankansalaisen taidot
  3. Yhteistyötaidot
  4. Viestintätaidot
  5. Luovuus ja
  6. Ajattelun taidot

Kansainvälisessä NPDL-hankkeessa on mukana 10 maata. Suomesta hankkeessa on mukana seitsemän suurta kaupunkia – yhteensä 120 pilottiyksikköä. Tampereella verkostossa  toimii Pyynikin koulu, Lielahden koulu, Lentävänniemen koulu, Pohjois-Hervannan koulu, Härmälän koulu, Sammon koulu, Kissanmaan koulu, Annalan koulu, Atalan koulu, Olkahisen koulu sekä Tesoman koulu. Hankkeessa kehitetään koulun toiminta- ja oppimiskulttuuria systeemisellä tasolla ja tuetaan opetusuunnitelman perusteiden toteuttamista. Suomessa hanketta tukee Microsoft.

 Innokas!

Lähtökohtana Innokas-verkoston toiminnassa on Innovatiivisen koulun malli ja siihen liittyvä teknologiaa monipuolisesti hyödyntävä koulun toiminnan kehittäminen. Koulua ja koulun ympäristöä tarkastellaan kokonaisuutena, oppimisympäristöjen verkostona. Innovatiivisen koulun toimintaa kehitetään yhteistyössä Innokas-verkoston toimijoiden kanssa. 

Tampereella Innokas-verkoston aluekoordinaattorina toimii Juha Kokkonen Pohjois-Hervannan koulusta.  Innokas-verkoston aluekoordinaattorit toimivat alueellaan ohjaajina ja suunnannäyttäjinä Innokas-verkoston toimintaan liittyen. Aluekoordinaattorit toimivat myös alueensa yhteyshenkilöinä valtakunnallisen Innokas-verkoston toimintaan liittyen.