Nykyiset TVT-hankkeet Tampereen seudulla

Opeka ja Oppika

Opeka ja Oppika -hankkeessa jatketaan Opeka - Opettajien osaamisen ja digitaalisen toimintakulttuurin kyselypalvelua sekä rakennetaan Oppika - Oppilaiden osaamiskartoituspalvelua pohjautuen uusiin OPS 2016 -perusteisiin pohjautuen. Lisäksi kehitetään rehtoreille suunnattu Ropeka-kysely. Palvelut tarjoavat kättäpitempää opettajille ja kouluille, miten tulisi TVT:n opetuskäyttöä kehittää ja miten oppilaiden kanssa tulisi TVT:aa käyttää opetuksessa.

Hanke on OPH:n rahoittama 7 kaupungin (Tampere, Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Jyväskylä ja Hämeenlinna) yhteinen, mutta palvelut ovat avoimia kaikille Suomen kouluille. 

Aivot liikkeelle

 Kasvatus- ja opetuspalveluissa käynnistyi elokuussa 2017 ’Aivot liikkeelle' -hanke, jonka avulla lisätään Action Track -sovelluksen monipuolista tarjontaa sekä koulutusta opettajille.

 

ActionTrack-sovellus tuo yhden mahdollisuuden lisätä koulupäiviin liikettä sekä rikkoa oppiaineiden rajoja. ActionTrackissä luodaan mobiililaitteilla seurattavia ratoja ja rasteja mihin tahansa ulko- tai sisätilaan. Rastit voivat sisältää mm. videoita, kuvaa, tekstiä, ääntä, reittivalintoja ja erilaisia interaktiivisia oppimisen kohteena olevaan tietoon tai taitoon liittyviä tehtäviä. ActionTrack sopii erinomaisesti opitun kertaamiseen ja soveltamiseen hauskalla ja mieleen jäävällä tavalla.

Pelin tekemiseen tarvitset erilliset tunnukset. Ne ja apua pelien tekoon saat miina.makinen@tampere.fi

 Memo - Mediapolulta monilukutaitoa

Täydennyskoulutushanke ala- ja yläkoulun opettajille. Hankkeen koulutuksissa tutustutaan mediakasvatuksen toiminnallisiin menetelmiin kädet savessa ja itse kokeilemalla. Koulutuksia järjestetään mm. Tampereella Mediakoulussa. Hanketta vetää Saimaan mediakeskus. Lisätietoja Tampereen koulutuksista Mediapedagogi Jukka Haverilta. 

 Pohjantähti - New Pedagogies for Deep Learning Suomi

NPDL-hankkeessa opetellaan kolmen lukuvuoden aikana   ns. syväoppimisen perustaitoja. Nämä kuusi perustaitoa ovat

  1. Oppimaan oppimisen taidot
  2. Maailmankansalaisen taidot
  3. Yhteistyötaidot
  4. Viestintätaidot
  5. Luovuus ja
  6. Ajattelun taidot

Kansainvälisessä NPDL-hankkeessa on mukana 10 maata. Suomesta hankkeessa on mukana seitsemän suurta kaupunkia – yhteensä 120 pilottiyksikköä. Tampereella verkostossa  toimii Pyynikin koulu, Lielahden koulu, Lentävänniemen koulu, Pohjois-Hervannan koulu, Härmälän koulu, Sammon koulu, Kissanmaan koulu, Annalan koulu, Atalan koulu, Olkahisen koulu sekä Tesoman koulu. Hankkeessa kehitetään koulun toiminta- ja oppimiskulttuuria systeemisellä tasolla ja tuetaan opetusuunnitelman perusteiden toteuttamista. Suomessa hanketta tukee Microsoft.

 Innokas!

Lähtökohtana Innokas-verkoston toiminnassa on Innovatiivisen koulun malli ja siihen liittyvä teknologiaa monipuolisesti hyödyntävä koulun toiminnan kehittäminen. Koulua ja koulun ympäristöä tarkastellaan kokonaisuutena, oppimisympäristöjen verkostona. Innovatiivisen koulun toimintaa kehitetään yhteistyössä Innokas-verkoston toimijoiden kanssa. 

Tampereella Innokas-verkoston aluekoordinaattorina toimii Juha Kokkonen Pohjois-Hervannan koulusta.  Innokas-verkoston aluekoordinaattorit toimivat alueellaan ohjaajina ja suunnannäyttäjinä Innokas-verkoston toimintaan liittyen. Aluekoordinaattorit toimivat myös alueensa yhteyshenkilöinä valtakunnallisen Innokas-verkoston toimintaan liittyen.