Hankkeet

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittämishankkeita

Näille sivuille on koottu lyhyet esittelyt seutukunnalla toteutettavista  tvt:n opetuskäytön hankkeista ja linkit hankkeiden omille sivuille.