Yläaste

Yhteystiedot ja yleiset tavoitteet

Vesilahden yläaste
Koulutie 2
37470 Vesilahti

Puh. 040 1335 242
Fax 03 2255 615

Kanslisti: sari.virtanen(at)vesilahti.fi
Rehtori: tapani.pietila(at)vesilahti.fi

TVT-tiimin vetäjä ja yläkoulun edustaja:

Tuomo Pekkanen / tuomo.pekkanen(at)vesilahti.fi

Lukuvuoden 2013-2014 kehittämisen tavoitteet ja painopisteet Vesilahden yläasteella:

 • Tvt-laitteiden ja välineiden käyttö päivittäisessä opetuksessa kehittäminen.
 • Tvt-laitteiden ja välineiden mielekkään opetuskäytön kehittäminen ja monipuolistaminen.
 • Henkilökunnan kouluttautuminen tvt-taidoissa.
 • Tietotekniikan ja tvt-tekniikan integronti osaksi eri oppiaineita.
 • Mielekkäiden sähköisten oppimateriaalien etsiminen ja käyttöönotto eri aineissa.

Koulun verkkosivujen päivitys ja sähköinen toimintakulttuuri.

 • Verkkosivuja pyritään päivittämään aktiivisesti (kanslisti ja rehtori).
 • Rehtori vastaa Koulutien uutisten sekä sivuston muusta sisällöstä kanslistin kanssa. Sisältö suunnittellaan yhdessä henkilökunnan kanssa.
 • Kodin ja koulun välisessä viestinnässä pääasiallisena välineenä käytetään Wilmaa.

Laitteet ja ohjelmat

Koulun omat laitehankinnat

 • Ei omia laitehankintoja suunnitteilla lukuvuodelle 2013 - 2014

Koulun omat ohjelmistohankinnat:

 • Ohjelmistohankinnat yhdessä toisten Vesilahden koulujen kanssa tarpeen mukaan.
 • Ainekohtaisten hyvien sähköisten materiaalien kerääminen ja kokemusten kirjaaminen ylös.
 • Tutkitaan mahdollisuuksia siirtyä mahdollisuuksien mukaan sähköisiin materiaaleihin.

Verkot ja tietoliikenne

 • Seurataan nykyisen verkon (langaton ja langallinen) nopeuden riittävyyttä ja toimintaa (100 MB/s)

TVT-osaaminen

 • Pyritään antaa opettajille mahdollisuutta osallistua tvt-välineiden opetuskäyttöä edistäviin koulutuksiin (mm. Tuunaa tuntisi -messut).
 • Järjestetään uusia laitteita tai ohjelmistoja hankittaessa koulutus kyseisiin laitteisiin/ohjelmistoihin niitä käyttäville.
 • Osallistutaan tietoturva-asioissa kunnan henkilöstölle mahdollisesti järjestettävään yhteiseen koulutukseen.

Pedagogiset tukipalvelut

TVT-vastaava Tuomo Pekkanen / tuomo.pekkanen(at)vesilahti.fi

Viimeksi päivitetty: 29.10.2013