Onkemäen koulu

Koulumme tieto- ja viestintätekniikan visio:

Yhteydet maailmalle, luonnon keskeltä

Yhteystiedot ja yleiset tavoitteet

Onkemäen koulu

Onkemäentie 15

37420 Valkkinen

S.posti: ville.ahvenus@vesilahti.fi

Puh. 0503895209/ 0401335280

TVT-tiimin vetäjä: Ville Ahvenus

Tiimin tehtävät ja toiminnan periaatteet:

Tiimin tehtävänä on luoda Vesilahden kouluille tieto- ja viestintätekniikan yhden ja kolmen vuoden suunnitelmat. Nämä suunnitelmat pitävät sisällään sekä kunnalliset että koulukohtaiset tavoitteet ja toimintatavat, sekä toimintatapojen seurannan ja niiden arvioinnin.

Lukuvuoden kehittämisen tavoitteet ja painopisteet koulullamme:

1.Yhteysnopeuden nostaminen 100 megaan.

2. Älytaulun hankinta

3. TVT osana jokapäiväistä koulunkäyntiä

4. Oppilaiden TVT taitojen kehittäminen.

Koulun julkisten verkkosivujen päivitys

Koulun kotisivujen päivityksestä vastaa Ville Ahvenus ja ne päivitetään vähintään kerran lukukaudessa. 

Koulun omat laitehankinnat (ohjelma, hankkija, asennus pvm, esityöt/vastuu, koulutus):

Koulun laitehankinnoista vastaa Ville Ahvenus. Lukuvuonna 2013-2014 ei ole budjetoitu erillisiä laitehankintoja, vain verkkonopeuden nosto.

Koulun omat ohjelmistohankinnat:

Koulu hankkii ohjelmistoja yhdessä kunnan muiden koulujen kanssa tarpeen niin vaatiessa.

Verkot ja tietoliikenne

Koulun verkkonopeus on 8 megabittiä. Keskeisenä tavoitteena olisi nostaa se 100 megabittiin.

Tukipalvelut

TVT tukihenkilönä toimii yläasteen atk-opettaja Tuomo Pekkanen.

Sähköinen toimintakulttuuri

 Viestintä ja vuoro-vaikutus

 Kirjota tähän

Tietoturva ja tietosuoja

 Tietoturva hoidetaan Tampereen kaupungin taholta.

Sähköiset sisällöt

 Kirjota tähän

Sähköiset oppimisympäristöt

Onkemäellä käytetään englannin kielen opiskelussa sähköistä materiaalia.

Tietojärjestelmät

Kirjota tähän

TVT-osaaminen

Laitteiden käyttö ja tietoturva-asiat.

Pedagoginen soveltaminen

Kirjota tähän

Pedagogiset tukipalvelut

Kirjota tähän

Verkoskoituminen ja työelämä

Apukysymyksiä: Miten verkostoidutaan tieto- ja viestintäteknisiä välineitä hyödynten?  Hyödynnetäänkö kummiluokkatoiminnassa tietoverkkoja? Otetaanko TET-jaksojen aikana käyttöön sähköisiä vuorovaikutusvälineitä?

Viimeksi päivitetty: 12.08.2013