Lukiokoulutuksen TVT-suunnitelma 2013-2016

 

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen TVT-suunnitelma konkretisoi Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelmassa 2013–2016 esitetyt tavoitteet ja kehittämisen painopisteet.

Yhteisen suunnitelman pohjalta työstetään oppilaitoskohtainen suunnitelma 2013-2016 sekä joka lukuvuodelle toimintasuunnitelma, jossa eritellään mm. koulutus-, laite- ja ohjelmistotarpeet (kuvio 1).

Suunnittelutyötä koordinoi eVarikon suunnittelija. Oppilaitostasolla suunnitelmatyötä tekevät tvt-tiimit, jotka myös tapaavat suunnittelutyön eri vaiheissa tarpeen mukaan.

Verkkoalustana toimii toisen asteen intra, josta löytyvät tarvittavat materiaalit: http://wiki.2aste.tampere.fi/display/lukiotvt/TVT-suunnittelu+2013-2016

 

 Kuvio 1. TVT-suunnitteluprosessi Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa