Toivion koulu

Toivion koulun 1-vuotistoimintasuunnitelma lukuvuodelle 2013-2014

Koulun yhteystiedot ja yleiset tavoitteet seuraavana lukuvuotena:
 
TVT-tiimin vetäjä ja jäsenet:
 
Aleksi Heinonen, Kalle Laine, Timo Saari, Kimmo Toiviainen
 
Tiimin tehtävät ja toiminnan periaatteet, kokoontumisajat:
 
Suunnitella koulun tvt –toimintaa. Perehdyttää tvt –tiimin jäsenet koulun tvt –asioihin.
 
Lukuvuoden kehittämisen tavoitteet ja painopisteet koulullamme:
 
Käytetään luokan tvt –välineistöä aktiivisesti opetuksessa.
Pyritään lisäämään kannettavien tietokoneiden ja Ipadien käyttöä.
Ipadeja pyritään käyttämään enemmän opiskeluun, vähemmän pelaamiseen ja viihdekäyttöön.
Suuremmat oppilaat auttavat/opettavat pienempiä tietokoneiden käytössä.
IMovie –ohjelmaan tutustuminen. Esim. miten tuodaan Ipadeilta kuvia ja videoita tietokoneelle.
 
Koulun julkisten verkkosivujen päivitys (Kuka vastaa, mistä ja milloin sivut päivitetään?)
 
Sivujen päivittämisestä vastaa Rehtori Kimmo Toiviainen. Rehtori päivittää sivut yhteistyössä TVT –yhteyshenkilön kanssa.   Päivitetään aina, kun tulee muutoksia. Voidaan päivittää, mistä tahansa tietokoneelta, joka on verkossa.
 
Teknologia
 • Koulun omat laitehankinnat (tarvittavat ohjelmistot, asennukset, vastuutus, koulutus)
  Koululla on yksi Mac Book Pro ja neljä IPod Touch –laitetta.
 • Koulun omat ohjelmistohankinnat ja muut tietojärjestelmät
  Ei ole tällä hetkellä.
 • Verkot ja tietoliikenne
  Hallintokoneet ovat omassa verkossaan (hallintoverkko) ja oppilaskoneet omassaan (opetusverkko).
 • Tukipalvelut (nimetyt yhdyshenkilöt)
  Koulun tvt –yhdyshenkilönä Aleksi Heinonen. Oppilasverkolle tuki koulu –AD:n kautta. Hallintoverkon tuki Fujitsulta.
 
 
 
 
Sähköinen toimintakulttuuri
 • Tiedotuskanavat, viestintä ja vuorovaikutus
  Viestintä henkilökunnan välillä Wilman ja sähköpostin kautta. Viestintä kodin ja koulun välillä Wilman kautta.
 • Tietoturva ja tietosuoja
  Henkilökunnalla on käyttäjätunnukset sekä opetus- että hallintoverkkoon. Tulevaisuudessa myös oppilaat saavat henkilökohtaiset tunnukset.
 • Sähköiset oppimisympäristöt ja sisällöt
  Luokilla on omat luokkakohtaiset tunnukset SanomaPro:n sivuille.
 
 
 
 
Koulun TVT-osaaminen ja pedagogiikan kehittäminen
 • Koulutustarpeet seuraavana lukuvuonna
  Koulutusta kouluverkon muutosten vuoksi (esim. Office365 -koulutus). Toivotaan Ipadien käyttökoulutusta. Apple TV:n käyttöön saaminen. Apple TV tarjoaa uusia pedagogisia sovellusmahdollisuuksia.  IMovie –koulutus esim. sitten, että opettajat opettavat toisiaan.
 • Pedagoginen soveltaminen ja tukipalvelut
 
 
 
 
Yhteistyökumppanit, verkostot ja työelämäkontaktit
Esim. verkostoituminen tieto- ja viestintäteknisiä välineitä hyödyntäen, hyödynnetäänkö kummiluokkatoiminnassa tvt-välineitä, TET-jaksojen aikana sosiaalisen median työvälineitä?
 
Yhteydenpito koulumme kummityttöön Tansaniaan. Tulevaisuudessa pyritään pitämään yhteyttä kummilasten ja kummien välillä myös sähköisin välinein. (5.-6.luokat kummeina 0 –luokkalaisille).