Pirkkalan yläaste

Pirkkalan yläasteen TVT-suunnitelma lukuvuodelle 2013-2014 

Koulun yhteystiedot ja yleiset tavoitteet seuraavana lukuvuotena:
 
TVT-tiimin vetäjä ja jäsenet: Miika Räisänen, Tia Suurhasko, Jaakko Saulamaa, Tiina Pitkäniitty
 
Tiimin tehtävät ja toiminnan periaatteet, kokoontumisajat:
- TVT-suunnitelman tekeminen ja toteutumisen seuranta.
- koulun TVT-käytänteiden kehittäminen
 
Koulun julkisten verkkosivujen päivitys (Kuka vastaa, mistä ja milloin sivut päivitetään?)
- Rehtori Intonen
- Opetuslinkkisivusto Pitkäniitty
 
Teknologia
  • Koulun omat laitehankinnat (tarvittavat ohjelmistot, asennukset, vastuutus, koulutus):
  • Koulun omat ohjelmistohankinnat ja muut tietojärjestelmät
  • Verkot ja tietoliikenne
  • Tukipalvelut (nimetyt yhdyshenkilöt)
Nykyiset luokat on varustettu videotykillä, dokumenttikameralla ja tietokoneella. Osasta luokista puuttuu vielä dokumenttikamera tai se toimii huonosti. Lisäksi ongelmakohtana laitteistojen kirjavuus.
 
Investointiesityksessä interaktiivisia tykkejä (6 kpl)
Ohjelmisto/laitehankintoina tulossa:
- Office 365 (sisältäen oppilastunnukset ja pilvipalvelun)
- Legorobotit
 
Hankintarpeet:
- Gamemaker-lisenssi
- Ohjelmointiin kääntäjä
- Elokuvalisenssi
- 4 kpl iPad (salkkuun yhteensä 20 kpl)
- Interaktiivisia tykkejä lisää
- Toimimattomien dokumenttikameroiden uusinta
- Kuulokkeet toiseen ATK-luokkaan
 
Koululla on langaton verkko (toimivuus ei vastaa hintaa) ja kiinteä verkko.
 
Tukipalveluista vataavat:
Koulun sisäinen tuki: Suurhasko, Räisänen ja Pitkäniitty
Ulkopuolinen tuki: Fujitsu, kouluad
 
Sähköinen toimintakulttuuri
  • Tiedotuskanavat, viestintä ja vuorovaikutus
  • Tietoturva ja tietosuoja
  • Sähköiset oppimisympäristöt ja sisällöt
Koulut tiedotus tapahtuu Wilman, kotisivujen ja Facebookin kautta.
 
Koulun koneet suojattu F-Securen toimesta.
 
Sähköiset oppimisympäristöt:
-SanomaPro oppimisympäristö
-Nettimoppi
Koulun TVT-osaaminen ja pedagogiikan kehittäminen
  • Koulutustarpeet seuraavana lukuvuonna
  • Pedagoginen soveltaminen ja tukipalvelut
-Office 365 koulutus
-Interaktiivisen tykin käyttö
-Opettajien pedagogisten taitojen vahvistaminen nykyisten laitteiden käytössä (mm. iPad ja dokumenttikamerat). Vesopäivä aineryhmittäin?
 
 
Yhteistyökumppanit, verkostot ja työelämäkontaktit
Esim. verkostoituminen tieto- ja viestintäteknisiä välineitä hyödyntäen, hyödynnetäänkö kummiluokkatoiminnassa tvt-välineitä, TET-jaksojen aikana sosiaalisen median työvälineitä?
- Pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan.