Pirkkalan yhteislukio

Pirkkalan yhteislukion 1-vuotistoimintasuunnitelma lukuvuodelle 2013-2014

 
Koulun yhteystiedot ja yleiset tavoitteet seuraavana lukuvuotena:
  
TVT-tiimin vetäjä ja jäsenet:Pasi Kervinen; Kaisa Putaja, Marjukka Suihko, Matti Tuomi
 
Tiimin tehtävät ja toiminnan periaatteet, kokoontumisajat:tarpeen mukaan
 
Koulun julkisten verkkosivujen päivitys (Kuka vastaa, mistä ja milloin sivut päivitetään?)Sanna Salonen, OnEdu-ympäristö
 
 
Teknologia
  • Koulun omat laitehankinnat (tarvittavat ohjelmistot, asennukset, vastuutus, koulutus): ykkösille iPadit, kolmeen luokkaan interaktiiviset projektorit valkotauluineen
  • Koulun omat ohjelmistohankinnat ja muut tietojärjestelmät Office 365, OnEdu, Moodle
  • Verkot ja tietoliikenne hallintoverkko, oppilasverkko, oma Apple Airport –verkko padeille, langaton WPA
  • Tukipalvelut (nimetyt yhdyshenkilöt) Kari Vatanen (OnEdu)
 
 
Sähköinen toimintakulttuuri
  • Tiedotuskanavat, viestintä ja vuorovaikutus Wilma, kotisivut, Podio, sähköposti, Facebook, Whatsapp
  • Tietoturva ja tietosuoja kunnan verkoilla omansa
  • Sähköiset oppimisympäristöt ja sisällöt OnEdu(esim. sähköiset oppikirjat, kurssikohtaiset sivut), Moodle
 
 
Koulun TVT-osaaminen ja pedagogiikan kehittäminen
  • Koulutustarpeet seuraavana lukuvuonna OnEdu-ympäristön tehokäyttö, Office 365
  • Pedagoginen soveltaminen ja tukipalvelut vertaistuki, koulutukset tarpeen mukaan
 
 
Yhteistyökumppanit, verkostot ja työelämäkontaktit
Esim. verkostoituminen tieto- ja viestintäteknisiä välineitä hyödyntäen, hyödynnetäänkö kummiluokkatoiminnassa tvt-välineitä, TET-jaksojen aikana sosiaalisen median työvälineitä? seutukunnan yhteistyö