Nuolialan koulu

Nuolialan koulun 1-vuotistoimintasuunnitelma lukuvuosi 2013-14 

Koulun yhteystiedot ja yleiset tavoitteet seuraavana lukuvuotena:
 
TVT-tiimin vetäjä ja jäsenet:
 
Koulussa ei ole aikaisemmin toiminut varsinaista TVT-tiimiä. TVt-vastaavana on toiminut Aki Halme, joka on tällä hetkellä opintovapaalla. Syksystä 2013 alkaen TVT-asioista on vastannut Viola Kortesniemi ja tämän suunnitelman laatimisen apuna on ollut Maria Seilo
 
Tiimin tehtävät ja toiminnan periaatteet, kokoontumisajat:
 
TVT-tiimi aloittanee toimintansa syksyllä 2014.
TVT-yhteyshenkilönä on toiminut Viola Kortesniemi syksystä 2013 alkaen
 
Koulun julkisten verkkosivujen päivitys (Kuka vastaa, mistä ja milloin sivut päivitetään?)
 
Koulun verkkosivuja päivittää rehtori Teemu Keronen.
 
 
Teknologia
 • Koulun omat laitehankinnat (tarvittavat ohjelmistot, asennukset, vastuutus, koulutus):
 • Koulun omat ohjelmistohankinnat ja muut tietojärjestelmät
 • Verkot ja tietoliikenne
 • Tukipalvelut (nimetyt yhdyshenkilöt) 
Nykytila:
Lähes jokaisessa luokassa on opetuskäytössä tietokone, dokumenttikamera ja projektori. Lisäksi opetuskäytössä on 17 kannettavan kärry. Koneissa käytetään kunnan keskitetysti hankkimia ohjelmia sekä oppikirjasarjojen sähköisiä materiaaleja. Tarpeen mukaan on asennettu joitakin Internetistä saatavia ilmaisohjelmia.
 
Koulussa on iPad-salkku, joka on yhteiskäytössä Toivion koulun kanssa. IPadeja on salkussa 15 kpl. Koulun erityisopetuksessa on lisäksi 5 iPadia.
 
Koulussa on käytössä sekä kiinteä että langaton verkko.
Luokassa voidaan katsella televisiota, joko digiboxin tai erillisen sovittimen avulla.
 
Kouluverkon tukipalveluista on vastannut Jarkko Issakainen (koulu-AD). Tietokoneista on vastannut Fujitsu ja opetustekniikkalaitteista Larisso (Juha Eljaala).

Suunnitelma:
  • Rikkoutuneet ja epäkunnossa olevat laitteet korjataan tai korvataan uusilla tarpeen mukaan
  • Mietitään, vaihdetaanko pöytäkoneet kannettavilla leasingien päättyessä
  • Tehdään resurssien mukaan hankintoja luokkien opetustekniikkalaitteistojen täydentämiseksi
  • Koulu käyttää kunnan keskitetysti hankkimia ohjelmia jatkossakin
  • Tarpeen mukaan asennetaan ilmaisohjelmia (esim. kuvankäsittely)
  • Kouluverkko siirtyy uusille palvelimille jouluun 2013 mennessä. Tämän vuoksi koulun atk-av-vastaava ja koulun toinen opettaja perehdytetään uuteen palvelin-ja ohjelmistoympäristöön 
 
Sähköinen toimintakulttuuri
 • Tiedotuskanavat, viestintä ja vuorovaikutus
 • Tietoturva ja tietosuoja
 • Sähköiset oppimisympäristöt ja sisällöt
Nykytila:
Koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, jota käytetään sekä koulun ja huoltajien että koulun henkilökunnan väliseen tiedottamiseen.
Myös sähköpostia käytetään tiedottamiseen. Populus- ohjelmalla ilmoitetaan ja anotaan poissaolot ja koulutukset.
 
Henkilökunnalla on henkilökohtaiset kirjautumistunnukset oppilasverkkoon, Populukseen sekä kirjasarjojen sähköisiin materiaaleihin.
Oppilaat käyttävät yleisiä oppilastunnuksia kirjautuessaan oppilasverkkoon.
 
Koulussa käytetään oppikirjojen sekä ilmaisia että ostettuja sähköisiä materiaaleja. Sekä opettajilla että oppilailla on omat tunnukset materiaaleihin.
 
Verkkoon on tallennettu eri oppiaineisiin liittyviä vinkkikansioita. Lisäksi koulun DVD- levyjen hakemisto on tallennettu verkkolevylle.
 
Suunnitelma:
o    Wilma ja kunnan oma sähköposti pysyvät tiedotuskanavina.
o    Populuksen käyttö jatkuu
o    Henkilökunta saa uudet kirjautumistunnukset oppilasverkkoon
o    Oppilaat saavat henkilökohtaiset kirjautumistunnukset oppilasverkkoon, jonka seurauksena kaikilla oppilailla on henkilökohtaiset tallennustilat ja-kansiot
o    Opettajilla on oppilaiden salasanojen hallintaoikeus
o    Koulun vinkkikansiot ja DVD-hakemistot siirretään uudelle palvelimelle
o    Jatketaan sähköisten materiaalien käyttöä.
 
 
 
 
Koulun TVT-osaaminen ja pedagogiikan kehittäminen
 • Koulutustarpeet seuraavana lukuvuonna
 • Pedagoginen soveltaminen ja tukipalvelut
Nykytila:
Koulun henkilökunnalla on TVT-osaamista ja halua kehittää sitä, mutta vielä ainakaan ei varsinaista asiaa eteenpäin vievää TVT-ryhmää ole perustettu. Henkilökunta hallitsee vaihtelevasti TVT:tä . Taidot vaihtelevat sekä henkilöiden välillä että TVT:n sisällä.
 
Kannettavia ja iPadeja käytetään opetuksen ja oppimisen apuvälineinä. Kannettavien käyttöaste on kuitenkin vielä alhainen lukujärjestysteknisistä seikoista johtuen.
 
Suunnitelma:
o    TVT-vastaava informoi henkilökuntaa TVT-strategiasta ja sen tärkeydestä
o    Henkilökuntaa kannustetaan ja rohkaistaan kouluttautumaan
  • Henkilökunnan koulutustarve kartoitetaan keväällä 2014, jonka pohjalta tehdään suunnitelmat lukuvuotta 2014-2015 varten (mahdolliset koulukohtaiset koulutukset)
  • Mahdollisesti Opeka tehdään koulussa
  • Tutkitaan, miten parhaiten voidaan olemassa olevia resursseja käyttäen hyödyntää TVT:tä opetuksessa (miten saadaan kannettavat tehokkaaseen käyttöön?)
 
 
 
Yhteistyökumppanit, verkostot ja työelämäkontaktit
Esim. verkostoituminen tieto- ja viestintäteknisiä välineitä hyödyntäen, hyödynnetäänkö kummiluokkatoiminnassa tvt-välineitä, TET-jaksojen aikana sosiaalisen median työvälineitä?