Naistenmatkan koulu

Naistenmatkan koulun 1-vuotistoimintasuunnitelma lukuvuodelle 2013-2014

Koulun yhteystiedot ja yleiset tavoitteet seuraavana lukuvuotena:
  
TVT-tiimin vetäjä ja jäsenet:
Timo Saarinen, tällä hetkellä ei varsinaista tiimiä, mutta tarkoitus perustaa seuraavana lukuvuonna.
 
Tiimin tehtävät ja toiminnan periaatteet, kokoontumisajat:
Koska ei varsinaista tiimiä, hoitaa vastuuhenkilö (Timo Saarinen) itsenäisesti. Hän toimii teknisenä tukena, ongelmatilanteiden ratkaisijana ja mahdollisuuksien rajoissa myös pedagogisena tukena.
 
Koulun julkisten verkkosivujen päivitys (Kuka vastaa, mistä ja milloin sivut päivitetään?):
 
Timo Saarinen vastaa sivuista, päivitys tarpeen vaatiessa. Tiedotuksen pääpaino Wilmassa.
 
Teknologia
  • Koulun omat laitehankinnat (tarvittavat ohjelmistot, asennukset, vastuutus, koulutus):
  • Koulun omat ohjelmistohankinnat ja muut tietojärjestelmät
  • Verkot ja tietoliikenne
  • Tukipalvelut (nimetyt yhdyshenkilöt)
Koululla on käytössä joka luokkatilassa tietokone, dokumenttikamera ja projektori, lisäksi kaksi kannettavien tietokoneiden kärryä, joissa molemmissa 10 kpl koneita. Lisähankintoina harkitaan joko lisäkärryä tai tablettilaitteita riippuen kevään 2014 tilanteesta. Omia ohjelmistohankintoja ei ole suunnitteilla, mutta joillakin luokka-asteilla on käytössä sähköisten oppimateriaalien lisenssejä ja niiden hankinta on ko. luokka-asteen opettajien omassa harkinnassa määrärahojen mukaan.
 
Koululla on käytössä langaton opetusverkko.
 
Tukipalveluissa toimitaan yleisten ohjeiden mukaan: laitteiden osalta kunnan tietohallinnon tukipalvelut (Fujitsu) ja kouluverkon osalta koulu-AD (Jarkko Issakainen).TVT-opettaja antaa omaa tukeaan tarvittaessa ja huolehtii laitteiden toimivuudesta sekä raportoi vioista eteenpäin.
 
 
Sähköinen toimintakulttuuri
  • Tiedotuskanavat, viestintä ja vuorovaikutus
  • Tietoturva ja tietosuoja
  • Sähköiset oppimisympäristöt ja sisällöt
Koulun tiedotuskanava niin opettajille kuin huoltajillekin on pääosin Wilma. Lisäksi käytetään jonkin verran sisäiseen tiedotukseen kolmea koulun tiloissa olevaa info-TV:tä, joita ohjataan TVT-opettajan luokasta.
 
Tietoturvaa korostetaan oppilaille aina tietokoneilla työskenneltäessä, mutta esim. käyttäjätunnus+salasana ei ole tällä hetkellä kovin hyvä tapa omaksua asia, koska kaikki käyttävät samaa tunnusta. Tähän on tulossa vuoden aikana muutos, kun liittyminen TreSeutuAD:hen tapahtuu. Verkossa työskentelyssä huomioidaan nettietiketti sekä tarkkaillaan oppilaiden käyttämiä sivustoja. Opettajalla on halutessaan mahdollisuus lukita oppilaan kone iTalk-ohjelman avulla, jos väärinkäyttöä havaitaan.
 
Tällä hetkellä koulullamme ei ole käytössä varsinaista sähköistä oppimisympäristöä, vaan opetuskäytössä hyödynnetään sähköisiä oppimateriaaleja ja verkosta löytyviä ilmaisia sovelluksia sekä opettajien omia materiaaleja.
 
Tavoitteena on lukuvuoden aikana koota oma linkki- ja materiaalipankki opettajien käyttöön, jotta esim. kannettavien koneiden ja tablettilaitteiden hyödynnettävyys paranisi.
 
Koulun TVT-osaaminen ja pedagogiikan kehittäminen
  • Koulutustarpeet seuraavana lukuvuonna
  • Pedagoginen soveltaminen ja tukipalvelut
 
Lukuvuoden tavoitteena on edelleen lisätä opettajien osaamista ja uskallusta käyttää laitteita. Lisäksi ongelmatilanteiden ratkaisemiseen liittyviä keinoja käydään läpi pienissä opastushetkissä läpi vuoden sekä TVT-opettajan lähettämissä Wilma-viesteissä.
 
Mikäli tablettilaitteita hankitaan lisää, on järjestettävä koulutuksia, joissa esitellään erilaisia käyttömahdollisuuksia.
 
Henkilöstölle suositellaan tietotekniikan opetuskäyttöön liittyviä koulutuksia, mutta rajoitteena käytännön soveltamiseen on myös puutteet tietotekniikan perustaidoissa. Taitoja pyritään parantamaan vertaistuella ja TVT-henkilön opastuksella.
 
Yhteistyökumppanit, verkostot ja työelämäkontaktit
Esim. verkostoituminen tieto- ja viestintäteknisiä välineitä hyödyntäen, hyödynnetäänkö kummiluokkatoiminnassa tvt-välineitä, TET-jaksojen aikana sosiaalisen median työvälineitä?
 
Koulun kerhotoiminnassa hyödynnetään blogia verkkolehden tekoon. Osoite on http://pirkkalatoimittajakoulu.wordpress.com/
 
Kummiluokkatoiminnassa isommat oppilaat auttavat pienempiä koneiden käytössä, jolloin laitteet saadaan tehokkaammin käyttöön ja opettaja pystyy toimimaan enemmän pedagogisena tukena. Edellä kuvattua toimintaa pyritään jatkamaan myös tänä lukuvuonna.