Kurikankulman koulu

Kurikankulman koulun1-vuotistoimintasuunnitelma 2013-2014

 
Koulun yhteystiedot ja yleiset tavoitteet seuraavana lukuvuotena:
 
Kurikankulman koulun TVT –tiimi: Arja Rinneaho, koulun TVT-vastaava ja tarpeen mukaan muita opettajia esim. Comenius -hankkeeseen liittyen.
 
Tiimin tehtävät ja toiminnan periaatteet, kokoontumisajat:
TVT-asioita käsitellään opettajankokousten yhteydessä keskimäärin kerran kuukaudessa tiistaisin.
 
Koulun julkisten verkkosivujen päivitys:
Rehtori Mika-Matti Alasuvanto ja TVT-vastaava Arja Rinneaho
 
Teknologia
  • Koulun omat laitehankinnat (tarvittavat ohjelmistot, asennukset, vastuutus, koulutus):
Koululle on hankittu iPad Minejä 13 kpl keväällä 2012. Laitteita ylläpitää ja käytöstä vastaa Arja Rinneaho
Keväälle 2014 on suunnitelmissa hankkia lisää iPadeja, mikäli rahaa hankintoihin on.
  • Koulun omat ohjelmistohankinnat ja muut tietojärjestelmät
Koululle ei ole hankittu muita ohjelmia.
  • Verkot ja tietoliikenne
Kunnan TVT-henkilöt ja Koulu AD vastaavat näistä
  • Tukipalvelut (nimetyt yhdyshenkilöt)
Koulun TVT-vastaava Arja Rinneaho lähettää työpyynnöt kunnan intran kautta koulu-ad:lle
 
Sähköinen toimintakulttuuri
  • Tiedotuskanavat, viestintä ja vuorovaikutus
Tiedotus huoltajille ja opetushenkilöstölle tapahtuu pääosin Wilman kautta
Henkilökuntakokousten pöytäkirjat lähetetään sähköpostilla henkilöstölle.
Kestävän kehityksen ryhmän (KeKe) Facebook-sivu urheilutarvikkeiden vaihtoa varten vanhemmille. Vastuuhenkilö Susanna Almi
  • Tietoturva ja tietosuoja
Opettajankokousten yhteydessä on käyty läpi tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä asioita. Oppilailla ei ole omia s-postiosoitteita toistaiseksi.
  • Sähköiset oppimisympäristöt ja sisällöt:
Luokissa opettajille käytössä Sanoma Pro:n Matikka-sarjan 1. Ja 2. luokan ja Pikkumetsän aapisen ja lukukirjan sähköiset materiaalit sekä oppilaan sähköiset materiaalit
 
 
Koulun TVT-osaaminen ja pedagogiikan kehittäminen
  • Koulutustarpeet seuraavana lukuvuonna:
Uuden järjestelmän käyttöönottokoulutus Office365
  • Pedagoginen soveltaminen ja tukipalvelut:
Pedagogisia toimintamalleja kehitetään koulun arjessa.
Riittävä ja nopea laitteiden käytön tuki koulun arjessa (TVT-vastaava ja kunnan laitteista ja ohjelmistoista vastaava henkilöstö).
 
 
Yhteistyökumppanit, verkostot ja työelämäkontaktit
Comenius -hankkeen yhteistyökoulut Espanjasta, Ranskasta, Belgiasta ja Iso-Britanniasta. (Yhteinen nettisivusto hankekoulujen kanssa, s-postit, skype, blogi ym.) Hankevastaava Tommi Sidoroff, lisäksi työryhmässä Arja Rinneaho ja Mika-Matti Alasuvanto