12 Suunnitelmatyön arviointi

Seututaso

Seudullinen tvt-suunnitelmatyöryhmä seuraa ja arvioi vuosittain suunnittelutyön tilannetta eri kunnissa. Suunnittelutyössä esille tulevia kehittämistarpeita kerätään ja tarvittaessa organisoidaan yhteisiksi kehittämishankkeiksi. Seudullinen tvt-suunnitelmatyöryhmä tekee toimenpide-esityksiä seudulliselle tietohallinnon johtoryhmälle sekä seutuhallinnolle.
Kuntataso
Kuntatasolla suunnitelmatyön vaikuttavuutta ja kehittämistarpeita arvioidaan tvt-suunnitelmatyöryhmän toimesta vuosittain. Työryhmä suosittaa korvaavia ja korjaavia toimenpiteitä tarpeen mukaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen johdolle. Koulujen laatimia tvt-suunnitelmia arvioidaan kolmen vuoden välein ja kouluille annetaan niistä palautetta. Arvioimiskohteet kirjataan kunnalliseen arviointisuunnitelmaan
 
Arvioimiskohteet:
  • opettajien tvt-täydennyskoulutuksen määrä
  • opettajien tvt-taitotasokartoitus joka kolmas vuosi
  • oppilaiden/oppijoiden taitotasoarviointi kunnallisen suunnitelman mukaisesti
  • Oppimisympäristön ja muiden sähköisten palveluiden käyttäjätilastot ja käyttäjäkysely
Koulutaso
Koulutasolla koulun tvt-suunnitelman toteutumista seuraa rehtori, johtotiimi sekä tvt-tiimi. Kolmivuotinen suunnitelma päivitetään tarpeen mukaan ja toteutusta täsmennetään vuosittain vuosisuunnitelmassa (OPS-pesu). Koulutason 1- ja 3-vuotsisuunnitelmat löytyvät tvt-opetuskäytön seutuportaalista kunta- ja koulukohtaisesti osoitteesta:http://tvt.tampereenseutu.fi. Koulut täyttävät ja ylläpitävät suunnitelmiaan portaalin kautta.