Kirkonkylän koulu

 Kirkonkylän koulun 1-vuotistoimintasuunnitelma lukuvuodelle 2013-2014

Koulun yhteystiedot ja yleiset tavoitteet seuraavana lukuvuotena:
 
TVT –tiimin jäsenet: Helka Lempilä ja Seppo Ylinen
 
Tiimin tehtävät ja toiminnan periaatteet:
  1. Koulun opetuskäytön kehittäminen
  2. Tvt –suunnitelman laatiminen ja sen toteutumisen seuranta
  3. Koulutusmahdollisuuksista tiedottaminen
  4. Tvt –asioiden keskustelun ylläpitäminen
Lukuvuoden kehittämisen tavoitteet ja painopisteet koulullamme:
  1. Ipadien käytön monipuolistaminen
  2. Opettajien taitotason kohottaminen
  3. Tietoturvan kehittäminen
  4. Tekijänoikeuksien tiedostaminen
Koulun julkisten verkkosivujen päivitys
Hyrsingin päivityksestä vastaa Seppo Ylinen, Kirkonkylän Kirsti Hautapelto-Merikoski.
 
Johtaminen
Tvt –asioita tuodaan esille opettajakokouksissa. Koululla on tvt – opetuskäytön suunnitelma, joka otetaan huomioon koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain.
 
 
Teknologia
 
Laitteet ja ohjelmat
Koulussamme ATK –laitteet ovat nykyään leasing –sopimuksella. Näin ollen laitteet ovat yleensä ajanmukaisia. Esitystekniikka hankitaan koulun omilla varoilla.Laitteita uusitaan resurssien ja tarpeiden mukaan.
 
Koulun omat laitehankinnat
Tavoitteena lisätä koulun koneiden määrää vuonna 2015.
 
Koulun omat ohjelmistohankinnat:
 
Verkot ja tietoliikenne
Koululla on käytössä 10 Mb/s ulkoinen yhteys ja langaton sisäverkko.
 
Tukipalvelut
Nokian kouluAD
 
 
 
 
Sähköinen toimintakulttuuri
 
Viestintä ja vuorovaikutus
Koulun viestintä tapahtuu pääasiallisesti Wilman avulla. Lisäksi käytetään tarvittaessa sähköpostia
 
Tietoturva ja tietosuoja
Pirkkalan kunnan oppilasverkko siirtyy TreSeutuAD:iin. Tämän lisäksi Office 365 tuo kaikille henkilökohtaiset tunnukset. Oppilaiden tunnusten ylläpito tulee luokkien opettajille. Henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat edellyttävät koulutusta sekä opettajille että oppilaille. Tuleva palvelurakenneuudistus muuttaa päivityskäytännöt keskitetyiksi.
 
Sähköiset sisällöt
Otavan ja Sanomapro:n sähköiset materiaalit. Ekapelitunnukset 0-2 -luokkalaisilla
 
Sähköiset oppimisympäristöt
Opit ympäristö poistui käytöstä syksyllä 2013. Tavoitteena on löytää opitin tilalle opetusta tukeva oppimisympäristö.
 
 
 
 
Koulun TVT-osaaminen ja pedagogiikan kehittäminen
 
Office 365 –koulutus lukuvuoden 2013-14 aikana
Tietoisku opetussuunnitelman tvt –sisällöistä syksyllä 2013
Tekijänoikeuskoulutusta
 
Tvt –taitoja harjoitellaan kaikkien aineiden oppitunneilla. Siirtyminen kannettavien koneiden käyttöön antaa mahdollisuuden joustavampaan opetukseen. Tvt –opetuskäyttö pyrkii vastaamaan nykyisen tietoyhteiskunnan tarpeisiin.
 
Pedagogiset tukipalvelut
Tukihenkilöinä toimivat Helka Lempilä ja Seppo Ylinen, jotka toimivat tarvittaessa vertaisohjaajina. Opettajilla on mahdollisuus saada koulutusta Tvt –taidoissa . Opettajia tiedotetaan koulutusmahdollisuuksista.
 
 
 
 
 
Yhteistyökumppanit, verkostot ja työelämäkontaktit