Nokia

Tässä portaalissa julkaistaan Nokian kaupungin perusopetuksen sekä lukion yhteinen TVT-suunnitelma vuosille 2012-2015.

Lisäksi koulut käyttävät portaalia omien kolmen vuoden suunnitelmiensa julkaisuun. Portaaliin tallennetaan myös koulujen yhden vuoden TVT-suunnitelmat, jotka eivät ole julkisia.