Pirkanmaan toisen asteen TVT-suunnitelma

 Uutta! Tampereen seudun lukioiden tvt-suunnitelma 2016-2020

Aiemmin tehtyä hyvää työtä: Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma

Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelma 2013–2016 on tehty vastaamaan yhteiskunnallisen kehityksen mukanaan tuomiin tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäytön tarpeisiin ja kehittämishaasteisiin. Sen tavoitteena on tukea maakunnan toisen asteen oppilaitosten tvt:n opetuskäytön suunnittelutyötä. Suunnitelma ei ole velvoittava vaan sen on tarkoitus antaa työvälineitä oppilaitos-/koulutuksen järjestäjätason tvt-suunnitelmatyöhön. Suunnitelmassa esitetään maakunnallisen tason tavoitteet ja kehittämisen painopisteet, jotka konkretisoidaan oppilaitos-/koulutuksen järjestäjäkohtaisissa tvt-suunnitelmissa.

Suunnitelman sisältöön pääset tutustumaan vasemmalla näkyvästä valikosta. Suunnitelma on alla myös pdf-muodossa.

Suunnitelma on tehty maakunnan toisen asteen koulutuksen toimijoiden ja Pirkanmaan liiton yhteistyönä. Työryhmä työskenteli lokakuun 2012 ja syyskuun 2013 välisenä aikana. Työryhmän jäsenet olivat:
Miia Collanus, suunnittelija, Tampereen kaupungin toisen asteen koulutus
Elisa Helminen, tietotuotantopäällikkö, Tredu
Juuso Hyvärinen, kehitysjohtaja, VAAO
Marko Koskinen, kehityspäällikkö, Pirkanmaan liitto
Nina Lehtinen, sivistysjohtaja, Lempäälä
Kimmo Levänen, apulaisrehtori, LPKKY/Pirkanmaan aikuislukio
Ville Raatikainen, opetuspäällikkö, Pirkkala
Tuovi Ronkainen, rehtori, Akaan lukio
Riikka Vanninen, projektipäällikkö, PAOK (työryhmän pj.)

Suunnitelmaluonnos esiteltiin 21.2.2013 Pirkanmaan toisen asteen tvt-suunnitelmaseminaarissa, jonka jälkeen suunnitelmasta lähetettiin lausuntopyynnöt Pirkanmaan toisen asteen koulutuksen järjestäjille. Lisäksi kenen tahansa aiheesta kiinnostuneen oli mahdollista kommentoida luonnosta. Työryhmä käsitteli luonnoksesta saadut kommentit ja lausunnot syyskuussa 2013 ja otti ne huomioon tässä syksyllä 2013 valmistuneessa suunnitelmassa.

Suunnitelma on tehty osana Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto - PAOK -hankkeen toimintaa.

Tutustu myös alla oleviin suunnitelmasta tehtyihin esittelydioihin.

 

 

 

Pirkanmaan oppilaitosten sähköisen toimintakulttuurin maakuntasuunnitelma valmistui vuonna 2008 ja se oli keskeinen lähtökohta ESR-osarahoitteiselle PAOK - Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelmalle (1.1.2009-30.4.2012).

Vappuna 2012 alkanut  Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto - PAOK jatkaa työtä maakunnallisen suunnitelman tavoitteiden mukaisesti sekä päivittää suunnitelman. Tämän maakunnallisen toisen asteen TVT-suunnitelman pohjalta sitten luodaan/päivitetään kunta-/oppilaitoskohtaiset suunnitelmat.

Pirkanmaan II asteen yhteisöllisessä kehittämisverkosto - PAOK:ssa ovat mukana lähes kaikki maakunnan toisen asteen oppilaitokset lukioista ammatillisen koulutuksen järjestäjiin. Verkoston tavoitteena on

-  Lisätä pedagogista TVT-osaamista ja kaventaa oppilaitosten eroja.
-  Tiivistää oppilaitosten verkostomaista kehittämistoimintaa.
-  Luoda Pirkanmaan II asteen yhteistyöverkoston toiminta- ja rahoitusmalli.

Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto - PAOK