Oppilaiden tieto- ja viestintäteknologisia taitoja ja käyttötapoja voi kartoittaa Oppika-palvelun avulla. Palvelussa on neljä eri kyselyä, jotka on suunnattu periaatteessa 2., 5. ja 8. luokalle sekä lukion alkuvaiheeseen, mutta halutessaan niitä voi käyttää myös muilla luokka-asteilla. Opettaja saa oppilaiden vastauksista raportin, jossa vastauksia verrataan kaikkiin valtakunnallisesti samaan kyselyyn vastanneisiin. Kyseylyt on laadittu uusien opetussuunnitelmien tieto- ja viestintäteknologisten tavoitteiden pohjalta.

 

TVT-suunnitelmat

”Strategiatyö on jatkuva prosessi, ei projekti.”

Opeka

 

 Analysoi ja kehitä koulusi opetusteknologian käyttöä!

Opeka on verkkopohjainen työkalu, jolla opettajat ja koulu voivat arvioida koulunsa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tasoa. Se antaa opettajille sekä koulun ja kunnan edustajille tietoa heidän omista eValmiustasoistaan suhteessa muihin opettajiin, kouluihin ja valtakunnalliseen tilanteeseen.

Tarkempi kuvaus Opekan hyödyistä ja käyttöönotosta löytyy Opekan infosivuilta. Oheinen video antaa myös lyhyen katsauksen järjestelmään.