Ohjeet ja vinkit

Tämän linkkilistan lisäksi ohjeita kaupungin tukemien sähköisten palveluiden käyttöön löydät Tukipalveluista ja Kopan Oppimateriaali-työtilasta (Oppaat ja koulutusmateriaali- sekä Kosketustaulujen materiaalit -kansioista. Huom! Kopan käyttöön tarvitset Tampereen opetusverkon tunnukset).

Adobe Connect
Ohjeita etäopetussivulla
Selkeä opas peruskäyttöön
Opasvideoita
Ohje etätunnin tai -kokouksen aloittamiseen, sis. äänitesti
Ohje etäkokoukseen osallistujalle

Blogit
Blogger-ohjeita (luominen, kirjoittaminen, kuvien lisääminen yms.)
Blogit.tampere.fi
Blogit opetuksessa (diasarja)
Viisautta blogin käyttöön (Wikikirjaston kirja)

Etäopetus
Etäopetus perusopetuksessa
Etäopetusopas-wiki 

Etäopetus-ryhmä Facebookissa

Facebook
Facebook, tilin luominen (2012)
Facebook-ohjeita (2014; esim. profiilin ja ryhmän luominen)
Facebook-ohjeet opettajille (2011)
Hervannan kirjaston tietotorin Facebook-opas (2014)

Aktiivisen Facebook-käyttäjän kannattaa hyödyntää sieltä löytyviä verkostoja. Kiinnostavia (TVT-)ryhmiä ovat esimerkiksi Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa, Tablet-laitteet opetuksessa, Tietokoneet yo-kirjoituksissa , MAOL eKerho (matemaattisten aineiden opettajat verkossa), Moodle-juttuja ihan kaikille ja Microsoft Office365 opetuksessa ja oppimisessa.

Opetusalan Facebook-profiileja, -sivuja ja -ryhmiä löydät myös Opeverkostot-wikistä.

Helmi
Helmi-tuen ohjeet huoltajille ja opetushenkilöstölle

Koppa-aineistopankki
Laaja käyttöohje
Käyttöohje, perus
Kirjautuminen ja navigointi (video)
Tiedoston vienti ja julkaisu (pdf), video-ohje
Valokuvagallerian luominen (doc), video-ohje

Kosketustaulut ja -pöydät
ActivExpression 2 -vastausjärjestelmän pikaopas
ActivInspire-opasvideoita

ActivTable-opasvideoita
Perusohjeet Prometheanin ja ActivInspiren käyttöön
Perusohjeet ActivInspireen (englanniksi)
Qomo-pikaopas (v. 2.5.xx)
Qomo Flow!Works Quick Guide (v. 3.0.xx)
Qomo Flow!Works Manual 3.0
SMART-opasvideoita
SMART Math Tools -opasvideoita

Kuvankäsittely ja videot
Elokuvatyökalu/MovieMaker
Järjestä ja muokkaa kuviasi - Picasa
Photoshop Elements ja Premiere Elements -opasvideoita
Screencast-o-matic (ruudunkaappausvideot)

Lisätty todellisuus ja virtuaalimaailmat
Lisätty todellisuus opetuksessa (diasarja)
Löytöretkillä toisessa maailmassa (sähköinen julkaisu)
Second Life oppimisen tukena -wikikurssi
Viisautta virtuaalimaailmoihin ja lisättyyn todellisuuteen (Wikikirjaston kirja)
 
Moodle
TVT-portaalin Reppu-ohjeet
Karelia-ammattikorkeakoulun Moodle 2 -ohjeet opettajille
Mediamaisterin Moodle 2 -ohjeet opettajalle ja opiskelijalle

Office 2013 ja 2016
Microsoftin omaa Office-koulutusmateriaalia
Office-pikaoppaat
OneNote, vertailua Wordiin
Oulun opetustoimen kokoamia Windows- ja Office-ohjeita (mm. Word, PowerPoint, Excel, Outlook ja Elokuvatyökalu)
Sampolan kirjaston tietotorin Windows 8.1 -opas

Office 365
Luokan OneNote -muistikirjan käytön aloittaminen
Luokan OneNote -muistikirjan käytön aloittaminen (video-ohjeet)
Video-ohjeita OneNoten ja OneNote Class Notebookin (luokan muistikirjan) käyttöön
Nina Pukkilan (Kaukajärven koulu) OneNote Class Notebook -ohjeet

Forms-ohjeet
Microsoftin oppilaitostiimin webinaarit (mm. O365) ja tapahtumat sekä niiden materiaalit ja tallenteet
Office 365 -koulutuskeskus
Office 365 Video-palvelun käyttöohjeita
Office 365 - vinkkejä opetuskäyttöön -esitys
Sway-ohjeet
TVT-portaalin Office 365 -ohjeet

QR-koodit
QR-koodit opetuksessa (diasarja)

Sähköiset kokeet, kyselyt ja arviointi
Digabin verkkosivut kokeista
Hot Potatoes 6
Kahoot!-ohje (diasarja)
Socrative: helppokäyttöinen äänestys- ja kyselytyökalu, voi käyttää myös mobiililaitteilla. Ohje
Sähköiset kokeet: kokeile erilaisia palveluita
Sähköiset kokeet ja kyselyt (diasarja)

Tabletit
iPad/iPod Touch, pikaopas
iPadin käyttöönotto (sähköposti, Pages, Notability...)
Ohjeita lyhyesti iPadin käyttöön (Nina Pukkila, Kaukajärven koulu)
Android opetuksessa
Sampolan tietotorin Tabletti tutuksi -opas

Twitter
Twitterin käytön perusopas
Twitter, hakutoiminnot
Twitter-tilin perustaminen
Twitter opetuksessa ja verkostoitumisen välineenä (diasarja)

Wikit
Wikit opetuksessa ja yhteisöllisessä tiedon tuottamisessa (diasarja)
Wikipedia-artikkelin kirjoittaminen lukion äidinkielen kurssilla (diasarja)
Wiisautta wikin tekoon (Wikikirjaston kirja)
 
Äänen käsittely
Audacity opetuksessa

Muut
Doodle, ajankohtien sopimiseen
Dropbox
(PDF)
Gmail-tilin luominen
Google-kalenteri
Googlen tehokäyttö (esim. kääntäjä, drive, kirjanmerkit)
Google Translate: Tekstien, verkkosivujen ja asiakirjojen käännökset myös ääneen luettuina
Prezi-esitystyökalun pikaopas
Skype (asennus, käyttö, asetukset)
TodaysMeet-pikaohje (helppo chat-työkalu esim. esitysten kommentointiin, PDF)

Viisaasti verkossa - nuorten sosiaalisen median käyttö, netiketti, tietoturva.

Matleena Laakson esityksiä mm. sosiaalisen median opetuskäytöstä.
PhET Interactive Simulations: Simulaatioita eri oppiaineisiin, erityisesti matematiikka, fysiikka ja kemia.
Russell Stannard tekee loistavia ohjevideoita monista erilaisista verkkopalveluista, joita voi hyödyntää opetuksessa: Teacher Training Videos