Teoskynnys ja julkaisulupa

Opetuksessa syntyneet itsenäiset ja omaperäiset työt ylittävät teoskynnyksen. Teoskynnyksen ylittäviä ovat esimerkiksi oppijoiden kouluaineet, esseet, tutkielmat, itse otetut valokuvat ja videot, piirustukset ja käsityötaideteokset. Yhteisesti tuotetuissa teoksissa tekijänoikeus on kaikille tekijöillä. Sellaisissa ryhmätöissä, joissa tekijöiden osuudet ovat selvästi erotettavissa toisistaan, syntyy jokaiselle osuuteensa yksinoikeus.

Teoskynnyksen ylittävien töiden julkaisemiseen tarvitaan oppijan lupa ja alle 18-vuotiaan kohdalla myös hänen huoltajansa lupa. Poikkeus tästä on koulutuksen järjestäjän tarjoama suljettu verkkoympäristö, jossa voi julkaista oppijoiden opetuksessaan tekemiä teoskynnyksen ylittäviä töitä ilman erillistä lupaa. Huomioi kuitenkin, että muiden tekemiä teoskynnyksen ylittäviä töitä et voi laittaa suljettuunkaan ympäristöön ilman lupaa.

Tekijänoikeus suojaa muotoa ei sisältöä eikä ideaa. Toisen tekemästä teoksesta saa levittää tietoa omin sanoin, mutta alkuperäiseen lähteeseen on viitattava hyvän tavan mukaisesti.

Tekijä voi kuitenkin antaa luvan teoskynnyksen ylittävien teostensa julkaisuun esimerkiksi käyttämällä avoimia lisenssejä. Tunnetuin näistä on Creative Commons (CC), joka tarjoaa vaihtoehtoja omien teosten lisensointiin.

Lisätietoa:

http://www.operight.fi/sanasto/teoskynnys-teostaso
http://www.opettajantekijanoikeus.fi/
http://creativecommons.fi/