Esimerkki: Facebookiin ryhmä tai sivu

Salatun ryhmän perustaminen

Salatun ryhmän perustamiseksi opettaja ja oppijat tarvitsevat omat Facebook -tunnukset. Facebookin tunnusten ikäraja on 13 vuotta. Oppijoilta on kysyttävä suostumus palvelun käyttämiseksi opetuksessa. Facebookin käyttöehtojen mukaan käyttäjällä saa olla vain yksi profiili Facebookissa.

Ryhmän jäsenillä ei ole pääsyä esim. ryhmän perustajan (opettajan) yksityisiin tilapäivityksiin, elleivät tilapäivitykset ole muutenkin kaikille julkisia. Tarkista siis omat yksityisyysasetuksesi.

Perusta ryhmä:
www.facebook.com/groups > Perusta ryhmä

  • Ryhmän nimi: Vapaavalintainen nimi
  • Jäsenet: Ryhmään on lisättävä perustajan lisäksi yksi muu jäsen, jonka on oltava perustajan kaveri Facebookissa. Voit lisätä jäseneksi esim. kollegasi ja poistaa kollegan ryhmästä heti perustamisen jälkeen.
  • Yksityisyys: Valitse Suljettu, jotta kuka tahansa ryhmäsivun linkin saanut voi pyytää lupaa liittyä ryhmään. Myöhemmin kun kaikki ovat liittyneet ryhmään, opetuskäytössä kannattaa yleensä muuttaa ryhmä salaiseksi.

 

Ryhmän luomisen jälkeen voit poistaa ryhmän perustamiseen vaaditun ylimääräisen jäsenen: 
Tietoja -välilehti > Ratas-kuvake käyttäjän kohdalta > Poista ryhmästä

 

Mene luomasi ryhmän etusivulle ja kopioi ryhmän etusivun osoite selaimen osoitepalkista, esim. https://www.facebook.com/groups/237930856866/ 

Kerro oppijoille ryhmän osoite ja pyydä heitä liittymään ryhmän jäseniksi. Osoite kannattaa jakaa esim. Moodlen / Wilman / Helmen tai muun vastaavan palvelun kautta.

Hyväksy oppijat ryhmän jäseniksi ryhmän etusivulta oikeasta reunasta.

Kun kaikki oppijat ovat liittyneet ryhmään, muuta ryhmä salaiseksi, jolloin ryhmän toiminta ei näy lainkaan ulkopuolisille: 
Ratas -kuvake > Muokkaa ryhmän asetuksia > Yksityisyys > Salainen

 

Ryhmän voi poistaa kokonaan poistamalla ensin kaikki ryhmän jäsenet ryhmästä:
Tietoja -välilehti > Ratas-kuvake käyttäjän kohdalta > Poista ryhmästä

Poista viimeisenä itsesi, jolloin myös koko ryhmä poistetaan.

Julkisen sivun luominen

Facebookin sivut ovat julkisia ja niiden lukemiseen ei tarvita Facebook -tunnuksia. Sivun asetuksista riippuen sivuille voi kirjoittaa kuka tahansa tai vain sivun ylläpitäjät.

Facebook -sivun perustamisessa on erityisesti huomioitava, että kyse on opetuskäytöstä eikä pelkästään tiedottamisesta. Jos sivun pääasiallinen tarkoitus on tiedottaminen (esim. oppilaitoksen, toimipisteen, projektin, aineryhmän, opettajan oma sivu) neuvottele sivun perustamisesta ensin esimiehesi kanssa.

Luo sivu:
www.facebook.com/pages > Luo sivu

Valitse sivulle sopiva kategoria.

Ohjattu sivun luominen kysyy sivun perustiedot.

Luotu sivu on heti julkinen ja näkyy kaikille.

Sivulle kirjoittamisen oikeuksia voi muuttaa:
Muokkaa sivua > Hallitse oikeuksia > Julkaisuoikeudet ja Julkaisujen näkyvyys

Sivun voi poistaa:
Muokkaa sivua > Hallitse oikeuksia > Poista sivu