Sosiaalisen median opetuskäyttö

Tampereen kaupunki haluaa kannustaa vastuulliseen, turvalliseen ja ennakkoluulottomaan sosiaalisen median opetuskäyttöön. Näiltä sivuilta saat tukea palveluiden käyttöön ottoon.

Huomaa, että tämän sivuston ohje koskee vain Tampereen kaupungin opetuskäyttöä. Kun käytät sosiaalista mediaa oppilaitoksen/yksikön/hankkeen viestintään, noudatetaan konsernin yhteistä sosiaalisen median ohjetta, joka löytyy Loorasta.

Somen opetuskäyttäjän kannattaa aloittaa tutustumalla Tampereen kaupungin sosiaalisen median opetuskäytön ohjeeseen.

Varsinkin ns. ulkopuolisen tahon tarjoamien palveluiden käyttö edellyttää oppijalta (ja alle 18-vuotiaan huoltajalta) suostumusta tunnusten luomiseen. Jos palveluun tallennetaan teoskynnyksen ylittävää materiaalia, tarvitaan myös erillinen julkaisulupa. 

Tarvitsenko oppijoilta suostumukset palvelun käyttöön? Entä julkaisuluvat oppijoilta?

Lue alla oleva ohje tai lataa tulostettava "miten toimin" -kaaviokuva.

Jos palveluun ei tarvita tunnuksia, eikä palveluun tallenneta mitään teoskynnyksen ylittävää materiaalia, palvelua voi aina käyttää opetuksessa ilman erillisiä lupia ja oppijoiden voi myös velvoittaa käyttävän palvelua. Huomaa kuitenkin, että kaikissa palveluissa materiaalien julkisessa esittämisessä on aina noudatettava tekijänoikeuslainsäädäntöä.


1. Palvelu on Tampereen kaupungin tarjoama
 
Useimmissa kirjautuminen opetusverkon tunnuksilla, jotka saadessaan oppija on antanut suostumuksen palvelujen käyttöön sekä luvan materiaaliensa tallentamiseen ja julkaisuun opetuksen suljetuissa ympäristöissä.

1 A. Et tarvitse suostumusta palvelun käyttöön

1 B. Tarvitset julkaisuluvan, jos kaikille avoimessa palvelussa julkaistaan teoskynnyksen ylittävää materiaalia (esim. oppilaitoksen kotisivut tai kaikille avoin blogi)2. Palvelu on ulkopuolisen tahon tarjoama
 
Esim. verkon ilmaispalvelut, kuten Facebook, Google jne. Huomioi palvelun käyttöehdot: ikäraja usein 13-vuotta, tietosuoja, tekijänoikeudet, saako sama henkilö luoda useita tilejä/käyttäjäprofiileja palveluun, mitä oikeuksia palvelu saa tallennettavaan materiaaliin.

2 A. Tarvitset suostumuksen palvelun opetuskäyttöön, jos oppijat tarvitsevat omat tunnukset palvelun käyttämiseksi 

 • Tarkista, onko oppilaitoksessasi kerätty etukäteen suostumuksia oppijoilta tarvitsemaasi palveluun.
   
 • Suostumus opetuskäyttöön tarvitaan, vaikka oppijalla olisi vapaa-ajalla luotu tunnus. 
   
 • perusopetuksen suostumus
 • toisen asteen koulutuksen suostumus, täysi-ikäinen voi antaa suostumuksen itse, alaikäiset tarvitsevat myös huoltajan suostumuksen.
   
 • Jos oppija ei anna suostumusta, vaihtoehtoinen suorittamimistapa on tarjottava. 

2 B. Tarvitset julkaisuluvan, jos palveluun tallennetaan teoskynnyksen ylittävää materiaalia (esim. essee-kirjoitus, itse otettu valokuva jne.)

Tutustu myös Opetushallituksen someohjeisiin

Tuki & neuvonta