Opetusverkon tunnussitoumus

Lupapohja ulkopuolisten sähköisten palvelujen käyttöön

Alle 18-vuotiaiden huoltajilta tulee kysyä lupa, mikäli haluaa oppilaiden rekisteröityvän muihin kuin koulutuksenjärjestäjän hallinnoimiin sähköisiin palveluihin. Tätä lupapohjaa voi hyödyntää lupien kysymiseksi. Samalla lomakkeella voi pyytää lupaa moniin eri palveluihin. Tämän lisäksi on huomioitava ko. palvelun käyttöehdot, jotka rekisteröityessään hyväksyy. Lisätietoa tämän sivun alasivuilla!

 

Ohjeistukset ja luvat

Tietoturvan ja etiikan opettelu lähtee liikkeelle tietokoneluokan ja omien käyttäjätunnusten (mm. opetusverkon) käytön sääntöjen opettelusta. Netikettiin tutustuminen voi säästää oppilaita monelta harmilta. Ylemmille luokille siirryttäessä oppilaan oma vastuu korostuu ja hänen edellytetään noudattavan myös tekijänoikeuksien periaatteita.

Tietoturva

Wikipedian määrittely tietoturvasta

Pienemmille oppilaille löytyy tietoturva-aiheista puuhaa mm. Pelastakaa lapset ry:n Hiiripiiri-sivustolta.

Mannerheimin lastensuojeluliiton nuortennetin Minä ja media -osassa on ajankohtaista tietoa verkossa surffaaville lapsille ja nuorille.

Mediataitokoulun Tehtäväpankki sisältää runsaasti materiaalia mediakasvatukseen liittyen.

Tietoturvaoppaan sivuilta löytyy vinkkejä ja ohjeita, joiden avulla internetin käyttö on mahdollisimman turvallista ja helppoa.

Tampereen kaupungin työntekijöille suositellaan tutustumista Looran Tietoturva-välilehteen.

Oppilaiden omien laitteiden käyttö, BYOD 

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään oppimisessa monipuolisesti. Koulussamme noudatettava opetussuunnitelma velvoittaa tieto- ja viestintäteknologian tehokkaaseen ja turvalliseen hyödyntämiseen oppimisen välineenä ja kohteena. Tavoitteena on oppia taitavaksi ja vastuulliseksi tieto- ja viestintäteknologian käyttäjäksi. Opiskelussa voidaan käyttää oppilaan omaa laitetta. Opettaja valitsee oppimiseen sopivat työtavat ja ohjaa turvalliseen työskentelyyn. Jos oppilaan ei ole mahdollista käyttää omaa laitetta opiskelussa, turvaa koulu oppilaan oppimisen järjestämällä oppilaan käyttöön laitteen tai organisoimalla oppimisen muulla tavoin.  Lue lisää.

Tulosta sopimus tästä (.doc).

Netiketti

Ota hyvän nettikäyttäytymisen ohjenuoraksi netiketti!

MLL:n Nuorten netin netiketti
Väestöliiton Nuorten netiketti
Netikettivisa perunakellari.fi-sivustolla
 

Tietoa tekijänoikeuksista

Tekijänoikeuslainsäädännön perusperiaatteiden tunteminen on tärkeä osa yleissivistystä. Tekijänoikeuslainsäädäntö on on varsin monimutkainen eikä vastaa kaikkiin nykyteknologian mukanaan tuomiin kysymyksiin. Avoin tiedon jakaminen on lisääntynyt, mm. Maanmittauslaitos on avannut kaikki digitaaliset maastokarttansa ilmaiseeen ja vapaaseen käyttöön. Avoin Creative Commons -lisenssi on opetuksessa hyvä vaihtoehto tekijänoikeuksien merkitsemiseen. Sitä suosittelee niin Tampereen kaupunki kuin Opetushallituskin. Myös moni opetusalan kehittämishanke on sitoutunut siihen. (Lue lisää tästä.)

Tekijänoikeuslakiin kannattaa perehtyä ja pohtia sen merkitystä. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen Tekijänoikeus.fi-sivustolla on tekijänoikeustietoa oppilaitoksille. Erityisesti yläkouluille soveltuvaa tekijänoikeusoppimateriaalia löytyy Piraattitehtaasta. Monipuolista tietoa ja pohdintaa löytyy Opettajan tekijänoikeus -sivustolta. Vastauksia koulumaailman tekijänoikeuskysymyksiin antaa Kopiraitti
Opetus- ja kulttuuriministeriön Tekijänoikeus-osio esittelee mm. valtioneuvoston asettaman tekijänoikeusneuvoston antamia lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta.

Lisää tekijänoikeusjärjestöjä, -yhdistyksiä ja oppaita

Business Software Alliance BSA, ohjelmistopiratismin vastainen maailmanlaajuinen järjestö
Creative Commons -lisenssit
 oppilaitosten ja oppimateriaalin näkökulmasta
Gramex, esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys
Kopiokissa, tietoa tekijänoikeuksista opettajille ja oppilaille sarjakuvan muodossa
Kopiosto, tekijöiden, kustantajien ja esittävien taiteilijoiden yhteinen tekijänoikeusjärjestö
Kuvasto, kuvataiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö
Opettajan opas tekijänoikeuksiin
Sanasto, kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö
Teosto, säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikin kustantajien tekijänoikeusjärjestö
Tuotos, elokuva- ja av-tuotantoyhtiöiden tekijänoikeusyhdistys