Langattominen verkkojen säteilyvaikutuksista

Kouluille on tullut kyselyjä koulujen langattomien verkkojen (Wlan, 3G,4G) säteilyn vaikutuksista lapsiin. Otamme asian vakavasti tvt:n opetuskäytön kehittämisessä ja asiaa on selvitetty Säteilyturvakeskuksen asiantuntijoilta. 

Lyhennettynä Stukesin sanoma: radioaallot altistavat vähäisessä määrin säteilylle, mutta se on kaikkien kansainvälisten raja-arvojen alapuolelle. Säteilyn vähenee huomattavasti, mitä kauempana säteilyä aiheuttava laite on ihmisestä. Tukiasemien määrä ei vaikuta säteilyn määrään.
 
Kun mobiililaitteita (omia tai koulun/päiväkodin) käytetään opetuksessa, mietitään pedagogisesti järkevä paikka oppimisprosessin kannalta laitteen käytölle. Tavoitteena ei ole käyttää laitteita 100% oppitunneista vaan sellaisissa kohdissa, missä käytöllä on jotain lisäarvoa oppimisen ja opettamisen kannalta. 
 
Langattomien verkkojen rakentamista jatketaan resurssien mukaan. Eniten säteilyä aiheuttavat ihmisen kehoa lähellä olevat laitteet kuten esimerkiksi lasten omat älypuhelimet taskussa. Tästä syystä on tärkeää käydä keskustelua koulussa, päiväkodin yksikössä ja myös kotona, mitkä ovat digivapaita tunteja ja milloin laitteita saa ja kannattaa käyttää opetuksen ja oppimisen tukena.  
 
Lisätietoa matkapuhelimen säteilyn vaikutuksista STUKin sivuilta. Lue lisää: Säteilyturvakeskuksen artikkeli Koulujen langattomista verkoista ei tarvitse huolestua.
 
 
STUKESin asiantuntijan lausunto asiasta:  
”Koulujen langattomat verkot (WLAN) ja katoille sijoitetut matkapuhelintukiasemat altistavat oppilaita heikolle radiotaajuiselle säteilylle, joka alittaa voimassaolevat enimmäisarvot selvästi. Kansainvälisten riippumattomien asiantuntijajärjestöjen (mm. WHO, ICNIRP, SCENIHR) mukaan tämäntasoisen altistumisen haitallisista terveysvaikutuksista ei ole tieteellistä näyttöä, vaikka altistuminen olisi pitkäkestoista.
 
Suomessa väestön altistumista radiotaajuiselle säteilylle rajoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetuksella 294/2002. Asetuksen enimmäisarvot ovat yhdenmukaiset Euroopan Unionin neuvoston suosituksen 1999/519/EY kanssa, joka pohjautuu kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn asiantuntijajärjestön (ICNIRP) suositukseen vuodelta 1998. Nykytiedon mukaan enimmäisarvot ovat edelleen ajan tasalla ja suojaavat kaikilta radiotaajuisen säteilyn tunnetuilta haittavaikutuksilta. Vastaavat rajat ovat käytössä suurimmassa osassa EU-maita.
 
WLAN-verkkojen aiheuttamaa altistumista radiotaajuiselle säteilylle opetuskäytössä on selvitetty laajasti Yhdistyneen kuningaskunnan terveydensuojeluviraston tutkimusohjelmassa (Health Protection Agency, 2012). Altistumista arvioitiin muun muassa koululuokassa, jossa oli 30 WLAN-lähettimellä varustettua kannettavaa tietokonetta ja yksi WLAN-tukiasema. Tulosten perusteella WLANien aiheuttama altistuminen oli enimmilläänkin alle prosentin verran STM:n asetuksen enimmäisarvoista. Tutkimusohjelman loppupäätelmänä HPA toteaa, ettei ole mitään terveydellistä syytä, miksei WLAN-verkkoja voisi käyttää kouluissa tai muuallakin. Tämä on myös Säteilyturvakeskuksen näkemys.”