Etä- ja verkko-opetus

Etäopetukselle ei ole yhtä selkeää määritelmää, mutta sillä tarkoitetaan usein tieto- ja viestintätekniikalla tuettua opetusta, jossa oppilas ja opettaja ovat fyysisesti eri paikassa. Heidän vuorovaikutuksensa voi tapahtua saman- tai eriaikaisesti.

Etä- ja verkko-opetuksessa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, esim.

  • verkkokokousjärjestelmiä (Tampereella käytössä Adobe Connect ja Lync)
  • verkkokursseja, joissa opiskelu tapahtuu oppimisalustalla (esim. Moodle)
  • sosiaalisen median välineitä
  • oppituntitallenteita

Etäopetus voi olla säännöllistä ja jatkuvaa (esim. vieraan kielen opetus, jos ryhmä on muodostettu usean eri koulun oppilaista) tai satunnaisempi osa muuta opetusta (esim. oppituntitallenteet tai etäyhteydet oppilaan sairauden aikana).

Runsaasti tietoa etäopetuksesta löytyy Etäopetuksen koordinointihankkeen sivuilta.

Jos mietit etäopetusta oppilaasi sairastuessa, kannattaa tutustua Sairaanakin selviää koulusta -hankkeeseen.