Ohjeet ja ideat

Tieto- ja viestintätekniikka on voimakkaasti kehittyvä osa koulujen arkipäivää. Näille sivuille on koottu tietoa tvt:n opetuskäytöstä, vinkkejä ja hyviä käytänteitä sekä kokemuksia ja tutkimuksia, jotka kaikki osaltaan auttavat opettajia pysymään ajan hermolla ja kehittämään omaa opetustaan.

Ohjeistukset ja luvat -osiosta löydät tietoa tietosuojasta ja -turvasta, netiketistä ja someketistä, tekijänoikeuksista ja sosiaalisen median palveluiden käyttöehdoista. Siellä on myös malleja oppilaitoksissa käytettävistä luvista, esim. julkaisulupa ja suostumus tunnusten luomiseksi sosiaalisen median palveluihin.

Oppimateriaalia verkosta -osiossa on vinkkejä paikoista, joista löydät oppitunneille sähköistä materiaalia.

Ohjeet ja vinkit -osiosta löydät ohjeita erilaisten palveluiden ja ohjelmien käyttämiseen, ideoita opetukseen ja mediakasvatukseen sekä sosiaalisen median opetuskäyttöön.

Etä- ja verkko-opetus -osiossa on tietoa etämahdollisuuksista.

Raportteja ja tutkimuksia -osiosta löydät Tampereella ja muualla maassa tehtyjä tvt:n opetuskäyttöön liittyviä selvityksiä.

Verkostoitumalla löydät verkosta paljon hyvää tietoa: kannattaa tutustua Sometuun sekä Opeverkostot-wikiin! Myös Vinkkiverkko kokoaa yhteen tvt:n opetuskäytöstä kiinnostuneita opettajia ja kerää avoimia oppimisresursseja wikiin.

Opetushallitus kokoaa hyviä käytäntöjä ja opettajille tvt-aineistoa: KenGuru