Digiopus - digitaalisen kirjoittamisen ja lukemisen koulutus - 2.-30.11.2017, verkossa

To­teu­tam­me jo kuu­den­nen ker­ran tä­män kou­lu­tuk­sen, joka on ol­lut me­nes­tys sekä to­teu­tus­ta­val­taan että si­säl­löl­tään! Ai­kai­sem­min tämä kou­lu­tus to­teu­tet­tiin ni­mel­lä "Di­gi­taa­lis­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien tuo­tan­to­kou­lu­tus" ja sii­hen on tä­hän men­nes­sä osal­lis­tu­nut 564 hen­ki­löä. Täs­sä poi­min­to­ja pa­laut­teis­ta: "Täl­lai­set verk­ko­kurs­sit on lois­ta­va tapa pääs­tä kuu­le­maan alan huip­pu­am­mat­ti­lai­sia mat­kus­ta­mat­ta mi­hin­kään."

 

Koulutukset

Koulutukset Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen henkilöstölle

Tiedot varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tvt- ja muista koulutuksista löydät Eeventistä.


Perusopetuksen koulutustoiveita voi esittää henkilöstöpäällikkö Riitta Hanneliukselle, puh. 050 345 0786, riitta.hannelius(at)tampere.fi.


Toisen asteen koulutusten suunnittelija on Tuuli Kurkipää, puh. 0400 264 903, tuuli.kurkipaa(at)tampere.fi.

Huomaa myös Mediakoulun ja Tampereen seudun Osakkeen koulutustarjonta.
 

Tarjolla on myös kaikille avoimia verkkokursseja, esimerkiksi kamerakynä-pedagogiikkaan perehdyttävä Kaikki kuvaa EDU.

Tvt-koulutuksia löydät myös Loorasta: henkilöstöasiat -> koulutus -> tietotekniikka- ja sovelluskoulutus.
 

Webinaareja syksyllä 2017

EU:n yleinen tietosuoja-asetus koulussa
29.11. klo 16-17

DigiKilta

7.11. klo 14-15 Tietoliikenneverkkoratkaisut
12.12. klo 14-15 Sähköinen arviointi

Erkkaa verkossa

17.11. koko päivän Erkkaa verkossa 10-vuotisjuhlalähetys

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja

12.10. klo 14.30-15 Digioppiminen ja -opettaminen

 

Lukuvuoden 2016-2017  Digipeda Go!, verkko-opetuksen suunnittelu ja tallenteet

Syksyn 2016 eOppimisen klusterin webinaarien tallenteet

Microsoft Edun syksyn 2016 webinaaritallenteet (O365)

Lukuvuoden 2015-2016 OPS-webinaarien tallenteet.

Vuoden 2018 Tuunaa tuntisi -messut järjestetään 3.2.2018.