OPH:n julkaisu: Tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa

27.6.2017

Tieto- ja viestintäteknologia (TVT) on osa koulujen arkipäivää. Oppaassa kuvataan tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käytössä koulussa huomioon otettavia seikkoja. Opas koskee sekä laitteita että niissä käytettäviä ohjelmistoja. Opas on laadittu erityisesti perusopetusta varten, mutta sitä voidaan hyödyntää myös lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa ottaen kuitenkin huomioon opiskelijoiden ikä ja ohjauksen tarve. Oppaan tarkoituksena on selventää, mitä juridisia näkökohtia laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön liittyy.

 

Opas on luettavissa osoitteessa:

http://www.oph.fi/download/183993_tietokoneen_kannykan_ja_muiden_mobiililaitteiden_kayttoon_liittyvista_oikeuk.pdf